Pengertian Syair

Diposting pada

Materi.Co.ID – Hay hay bertemu lagi dengan artikel materi.co.id. Kali ini kita akan membahas tentang syair. Simak ulasan lengkap nya dibawah ini.

√ Syair : Pengertian , Ciri , Jenis , Unsur dan Contoh Lengkap


Pengertian Syair

Syair merupakan salah satu jenis puisi. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu’ur yang berarti perasaan. Kata syu’ur yang kemudian berkembang menjadi kata syi’ru yang artinya puisi (dalam pengertian umum ).

Syair dalam kesastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan sehingga syair di desain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi

Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu dengan tradisi sastra syair di negeri Arab.


Ciri – Ciri Syair

 • Syair ini terdiri atas empat baris atau larik dalam setiap baitnya
 • Setiap baris terdiri dari 8-14 suku kata
 • Dalam setiap bait syair, memberi arti sebagai satu kesatuan
 • Syair bersajak a-a-a-a
 • Syair ini tidak mempunyai sampiran, layaknya pantun. Jadi di dalam syair, semua baris mengandung isi dan makna
 • Makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya
 • Bahasa syair berbentuk kiasan
 • Syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah dan nasihat
 • Pada syair, irama terjadi pada setiap pertengahan baris (antara 4-6 kata)

Jenis – Jenis Syair

 • Syair Kiasan

Syair yang bercerita tentang percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan yang semuanya itu hanya sebagai simbolik yang terkandung di dalamnya, kiasan atau sindiran kepada peristiwa tertentu.


 • Syair Romantis

Syair romantis ialah syair yang berisi tentang percintaan pelipur lara, cerita rakyat.

Baca Juga  Pengertian Sinopsis

 • Syair Agama

Syair agama ialah syair yang mengandung tema ajaran ilmu tasawuf. Syair agama tergolong syair terpenting, terbagi menjadi 4 yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan syair nasihat.


 • Syair Panji

Syair panji ialah syair yang berisi/bercerita tentang keadaan yang terjadi dalam istana (kerajaan), keadaan orang-orang yang ada atau berasal dari dalam istana.


 • Syair Sejarah

Syair sejarah ialah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah terpenting, misalnya tentang peperangan.


Unsur-unsur Pembentuk Syair

Unsur intrinsik

 • Tema

ide pokok yang ingin penyair sampaikan melalui syairnya kepada pembaca. Tema yang digunakan oleh penyair beragam. Misalnya : kemanusiaan, budi pekerti, agama, alam, keindahan, pendidikan dan lain sebagainya.


 • Perasaan

adalah sesuatu yang ingin penyair ungkapan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter dan sebagainya.


 • Nada

Suatu intonasi dalam isi syair yang bisa berupa mengejek, mengkritik, menasehati, bergurau, bergembira, berbelas kasihan dan sebagainya.


 • Amanat

Pesan atau nasehat yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Umumnya pesan dalam syair ditafsirkan sendiri oleh pembaca sesuai dengan pemahaman pembaca.


Unsur ekstrinsik

 • Latar belakang kehidupan penyairnya
 • Pendidikan penyair
 • Latar belakang budaya dan sosial
 • Adat atau kebiasaan masyarakat setempat

Contoh Syair

 • Contoh Syair Kiasan

Apalah aku hanya bunga pinggiran
Yang selalu dianggap tak berkesan
Tak seindah melati lambang kesucian
Hanya rakyat kecil penuh kehinaanAku pula bukan mawar istimewa
Yang dikawal duri kemana-mana
Cukuplah makan puaskan dahaga
Bergaul indah dengan tunawismaTak ada daya pada diri yang biasa
Merasa cinta pada sang bijaksana
Cukuplah tahukan diri sahaja
Yang tak layak bersanding dengannyaKau demikian sempurna
Bak cincin berhiaskan permata
Tiada cacat tiada luka
Memandangmu sejukkan netraTak pantas rasanya kumbang nyatakan cinta
Pada bunga yang telah mekar sempurna
Tapi bagaimana pula hendak dikata
Saat rasa suka menjalar di dada


 • Contoh Syair Cinta Romantis
Baca Juga  Pengertian Hikayat

Dengan bismillah permulaan warkat
Diambil kertas kalam diangkat
Pena dan tinta jadi serikat
Menyampaikan hakikat dengan hasrat

Pena menyelam dawat menyambut
Terbentang kertas putih umbut
Kalam menari kata disebut
Jejak terbentang sebagai rambut

Awal mulanya surat direka
Kenangan menyerang tidak berjangka
Siang malam segenap ketika
Wajah Adinda rasa di muka

Surat inilah pengganti diri
Datang menjelang muda bestari
Duduk berbincang berperi-peri
Melepas rindu hati sanubari


 • Contoh Syair Agama

Jauhi semua perbuatan jahat
Jauhi juga perbuatan maksiat
Mari kita segera bertaubat
Supaya kita selamat dunia akhirat

Jangan risau dengan cobaan
Jangan bersedih karena kesulitan
Berdoa saja pada Tuhan
Insya Allah Dia akan kabulkan

Jangan lalaikan perintah-Nya
Kerjakan yang disuruh-Nya
Bertaubatlah kepada-Nya
Dia pasti menerimanya

Ingatlah pada dosamu
Ingatlah akan kelalaianmu
Perbaiki hati dan dirimu
Tuhan pasti kan menyayangimu

Orang tua suruh kita mengaji
Orang tua suruh tafakur tiap hari
Agar paham perintah Ilahi
Agar paham perbuatan yang tak diridloi


 • Contoh Syair Panji

Jika tuan menjadi air
Kakang menjadi ikan di pasir
Kata nin tiada kakanda mungkir
Kasih kakang batin dan lahir

Jika tuan menjadi bulan
Kakang menjadi pungguk merawan
Aria ningsun emas tempawan
Janganlah bercerai apalah tuan

Tuan laksana bunga kembang
Kakanda menjadi seekor kumbang
Tuan memberi kakanda bimbang
Tiadalah kasihan tuan akan abang

Jika tuan menjadi kayu rampak
Kakanda menjadi seekor merak
Tiadalah mau kakanda berjarak
Seketika pun tiada dapat bergerak


 • Contoh Syair Sejarah

Empu Jatmika

Bermula kalam kami tuliskan
Segenap pikiran dicurahkan
Untuk menyusun syair kesejarahan
Merangkai kejadian secara berurutanAdapun nama syair yang dituliskan
Kerajaan Negaradipa di Kalimantan Selatan
Sebagai bahan pengetahuan
Untuk Saudara, Kawan sekalian

Walaupun bukti sejarah Kalimantan Selatan
Tidak berupa benda bertuliskan
Namun bekas kerajaan dapat dibuktikan
Menurut penelitian para sejarawan

Bekas kerajaan yang dapat disebutkan
Seperti Candi Agung bukti peninggalan
Letaknya di Amuntai sudah dipastikan
Pemugarannya pun sudah dilakukan
Mangkubumi saudagar kaya
Kerabat raja yang bijaksana
Berputra seorang elok rupanya
Empu Jatmika konon namanya

Empu Jatmika terus bertambah usianya
Hingga dewasa menjadi cendikia
Dikawinkan dengan Sira Manguntur namanya
Putri cantik pandai bertutur kata

Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat
Kakak beradik yang tampan gagah muda belia
Itulah namanya putra Empu Jatmika
Sama elok sama tampan sama pandainya


Demikianlah bahasan kita mengenai syair . Terima kasih bagi yang menyempatkan waktu untuk membaca dan mampir di artikel Pengertian Syair : Ciri, Jenis, Unsur & Contohnya Lengkap. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kamu 🙂

Baca Juga  Pengertian Frasa

Baca Juga Artikel Lainnya